home
geschiedenis
Hugo de Vries biografie
Hugo de Vries Prijs
subsidie aanvragen
contact
berichten

    Het Hugo de Vries fonds is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

   ANBI Informatie over de stichting
Het Hugo de Vries fonds is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam: Stichting Hugo de Vries Fonds
RSIN of fiscaal nummer: 805181842
KvK nummer: 41203881 Amsterdam
LEI code 7245006RWBAEZD0EGB13

Contactgegevens en bestuurssamenstelling: zie contact


Het beloningsbeleid: bestuursleden van de stichting ontvangen geen loon of presentatiegeld.

De stichting heeft geen personeel in dienst.


Doelstelling:

1. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, educatie en publicaties op het gebied van de botanie.

2. Het in herinnering houden van het werk en de persoon van Hugo de Vries.

Dit laatste gebeurt o.a. door de jaarlijkse Hugo de Vries-prijs voor het beste aan een Nederlandse Universiteit verdedigd proefschrift op het gebied van de botanie.

Verslag van activiteiten: in voorbereiding

Financiële verantwoordingen: in voorbereiding